Konsulttjänster för upphandling

Enköping, Ruotsi | Enköpings kommun
Julkaistu 3 vuotta sitten | 8.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande köp av konsulttjänster för upphandling/inköp. Kommande uppdrag kan innebära att konsulten genomför hela eller delar av ett upphandlingsprojekt.|| Denna DIS annonserades ursprungligen i KommersAnnons 13.5.2019 och flyttas till TendSign från och med 3.9.2020.|| Leverantörer som kvalificerades i KommersAnnons är fortsatt kvalificerade och överflyttade till TendSign.

 

 

Ilmoitusnumero 420526-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000)
EUVL S 174
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Enköpings kommun
Enköping
jessica.andersson.a@enkoping.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420526-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED