Kone- ja kuljetuspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Jyväskylän kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 25.1.2020 Määräaika: 11 vuotta kuluttua | 22.1.2035 13:36 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa toistaiseksi ja sen voimassaoloaikana voidaan järjestää ennalta määrittelemätön määrä tarjouskilpailuja, joihin voivat osallistua kaikki järjestelmään mukaan hyväksytyt tarjoajat. Hankintajärjestelmään osallistuminen ei velvoita Toimittajaa jättämään tarjouksia järjestettäviin kilpailutuksiin. Dynaamisen hankintajärjestelmän perusteena on keventää Tilaajan tarvitsemien palveluiden kilpailuttamisprosessia sekä Tilaajan, että Tarjoajan kannalta. Dynaamisen hankintajärjestelmän etuja on järjestelmän avoimuus, sekä mahdollisuus sähköisen luettelon tehokkaaseen käyttämiseen. Sähköisellä luettelolla pyritään keventämään kaluston teknisten tietojen ilmoittamista eri kilpailutuksiin. Käytännössä tällä tavalla vältytään yksittäisiin kilpailutuksiin tehtäviltä erillisiltä luetteloilta. Hankintajärjestelmässä on käytössä sähköisenä luettelona Toimittajakohtainen Kalustoluettelo. Kalustoluettelossa on eritelty kaluston tekniset ominaisuudet, joita voidaan käyttää kilpailutuksien laatupisteytyksissä. Kalustoluettelon tiedot ovat toimittajan hallinnoitavissa koko järjestelmän keston ajan. Kalustoluettelon teknistä jakelutapaa, muotoa ja sisältöä voidaan muuttaa Tilaajan tarpeiden mukaisesti hankintajärjestelmän keston aikana. Tilaaja voi lisätä tai poistaa Kalustoluettelon ajoneuvo- ja koneluokkia toiminnan tarpeiden mukaisesti. Näistä mahdollisista muutoksista ilmoitetaan ennen seuraavan kilpailutuksen järjestämistä. Sisäisten kilpailutuksien tarjousten vertailuperusteina voidaan käyttää hinnan lisäksi laatupisteytystä, johon vaikuttaa esim. tarjottavan kaluston tekniset ominaisuudet, ympäristövaikutukset (esim. vähäpäästöisyys, uusiutuvat polttoaineet) ja henkilöstön ammatillinen pätevyys. Tämän hankintajärjestelmän sisällä voidaan kilpailuttaa myös kone- ja/tai kuljetusurakoita, joihin sisältyy lisäksi esim. kiviaineksia, sekä katujen kunnossapitotöissä tarvittavia kone- ja/tai kuljetusurakoita. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa erillisiä rakennus- ja kunnossapitourakoita.

Alkuperäinen ilmoitus

Ilmoitusnumero 2020-036893
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (45200000), Maansiirtokoneiden vuokraus käyttäjän kanssa (45520000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI193 FI193
Osoitetiedot Jyväskylän kaupunki
Hannikaisenkatu 17 40101 Jyväskylä FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma