Kirurgisia instrumentteja koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 8.2.2021 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 31.12.2024 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat HUSin ja muiden mukana olevien hankintayksiköiden leikkaussalikäyttöön soveltuvat kirurgiset instrumentit sekä tarvittaessa niihin liittyvät palvelut (mm. huolto, koulutus, prosessien ja tuotevalikoiman kehittäminen sekä sopimuksenaikainen yhteistoiminta). Tällaisia kirurgisia instrumentteja ovat muun muassa seuraavat (huom. alla oleva luettelo ei ole tyhjentävä): - Atulat (mm. anatomiset ja kirurgiset) - Dissektorit - Haavahakaset - Gynekologiset instrumentit - Haavahaat - Haavanlevittimet - Kauhat - Koettimet/sondit - Kohottimet - Korvainstrumentit - Koukut - Kynsi-instrumentit - Kyretit - Laajentimet - Lankainstrumentit - Lastaimet - Luukirurgiset instrumentit - Haavanlevittäjän haanirroittajat - Nenä-kurkkuinstrumentit - Kurkkupeilit - Slingat - Nenä-rustoinstrumentit - Neulankuljettimet - Pihdit - Sahat - Sakset - Silmäinstrumentit - Spekulat - Stanssit - Taltat - Vanunkuljettimet - Vasarat - Veitset - Verisuoni-instrumentit - Viilat - Instrumenttipitimet - Porat - Silikonimatot - Instrumenttien kontainerit DPS:n kohteena olevat leikkaussalikäyttöön soveltuvat kirurgiset instrumentit voivat olla käytössä eri erikoisalojen kirurgiassa tai vain tietyllä erikoisalalla. Hankinnan kohteena ovat pääasiassa monikäyttöiset kirurgiset instrumentit, mutta HUS voi tarvittaessa hankkia myös kertakäyttöisiä kirurgisia instrumentteja. Hankinnan kohde sekä vähimmäisvaatimukset kuvataan DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä. HUS tulee DPS:n sisäisissä tarjouspyynnöissä painottamaan muun muassa vastuullisuuskysymyksiä. DPS:n voimassaoloaikana kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää osallistua DPS:ään osallistumishakemuksen jättämällä. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hankintayksikkö toteuttaa hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 10.3.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

Ilmoitusnumero 2021-064135
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kirurgiset instrumentit (33169000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma