KIIREETTÖMÄT HENKILÖ- JA TIETYT TAVARAKULJETUKSET EKSOTEN ASIAKKAILLE (DPS)

Lappeenranta, Suomi | Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Julkaistu 5 vuotta sitten | 11.1.2019 Määräaika: 7 vuotta kuluttua | 31.12.2030 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Eksote pyytää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankinnan kohteena ovat Eksoten asiakkaiden kiireettömät henkilökuljetukset Palvelutuottajan ajoneuvoilla seuraaville kuljetustyypeille: A. Asiakkaiden tilaamat kuljetukset B. Eksoten tilaamat yksittäiset henkilö- tai tavarakuljetukset C. Säännöllisesti toistuvat kuljetukset Kuljetukset välittää erikseen kilpailutettava välityspalvelua tuottava yritys. Tiedot laitteiden tai sovelluksen käytöstä ja niistä palveluntuottajalle syntyvistä kustannuksista toimitetaan autoilijoille ensimmäisessä sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä. Hankinnan kohde on kuvattu liitteissä Palvelukuvaus ja Sopimusluonnos. Osallistumishakemukset pyydetään 14.2.2019 klo 12:00 mennessä. Dynaamisen hankintajärjestelmän ensimmäinen tarjouspyyntö toimitetaan välittömästi perustamisvaiheen päätyttyä järjestelmään hyväksytyille toimittajille, arviolta 11.3.2019 (Ks. Palvelukuvaus luku 1.2).

Ilmoitusnumero 2019-000785
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000)
Hankintayksiköntyyppi SERVICES
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
eksote.hankinnat@eksote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä https://tarjouspalvelu.fi/eksote?id=217665&tpk=10f80955-12c4-4750-ae71-e323ebcd0469
Liitteet
Lähde Hilma