Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut ja niihin liittyvät palvelut

Suomi | Oulun kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 31.8.2020 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 28.8.2025 08:37 Alkuperäinen ilmoitus

Luokka 1 Asumispalvelut asumisyksikössä Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut ja lyhytaikaishoito. Tilaaja hankkii hankinnan kohteena olevia asumispalveluita asiakkaille, joilla on kehitysvammaisuuteen liittyvä tuen tarve. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden yksilöllisiin asumiseen liittyviin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on lyhytaikaishoitoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti pitkäaikainen tai pysyvä palvelu. Lähtökohtana on tavallinen asuminen sekä mahdollisuus päättää omaa elämää koskevissa asioissa. Tavallisella asumisella tarkoitetaan asumista omia asumistarpeita ja –toiveita vastaavassa asunnossa, joka sijaitsee tavallisella asuinalueella. Oikeus päättää omasta asumisesta edellyttää, että henkilö voi itse valita asuinpaikkansa, asumismuotonsa ja sen, kenen kanssa asuu. Palvelut ja tuki suunnitellaan yksilöllisesti henkilön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Oikeus tehdä omaa elämä koskevia valintoja ja päätöksiä edellyttää, että henkilöllä on vaihtoehtoja. Tavallisella asumisella ja sitä tukevilla palveluilla vähennetään eriarvoisuutta. Asumispalvelu asumisyksikössä on tarkoitettu erityisesti niille kehitysvammaisille asiakkaille, joilla on toistuva tuen, valvonnan ja avuntarve. Asumisyksikössä annettava tuki, ohjaus ja apu on ympärivuorokautista, säännöllistä ja toistuvaa. Asumisyksikössä asuvat asiakkaat ovat välittömän huolenpidon tarpeessa ympärivuorokautisesti. Katso tarkemmin liite Palvelukuvaus asumispalvelut Luokka 2 Asumispalvelut asumisryhmässä Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut ja lyhytaikaishoito. Tilaaja hankkii hankinnan kohteena olevia asumispalveluita asiakkaille, joilla on kehitysvammaisuuteen liittyvä tuen tarve. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden yksilöllisiin asumiseen liittyviin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on lyhytaikaishoitoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti pitkäaikainen tai pysyvä palvelu. Lähtökohtana on tavallinen asuminen sekä mahdollisuus päättää omaa elämää koskevissa asioissa. Tavallisella asumisella tarkoitetaan asumista omia asumistarpeita ja –toiveita vastaavassa asunnossa, joka sijaitsee tavallisella asuinalueella. Oikeus päättää omasta asumisesta edellyttää, että henkilö voi itse valita asuinpaikkansa, asumismuotonsa ja sen, kenen kanssa asuu. Palvelut ja tuki suunnitellaan yksilöllisesti henkilön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Oikeus tehdä omaa elämä koskevia valintoja ja päätöksiä edellyttää, että henkilöllä on vaihtoehtoja. Tavallisella asumisella ja sitä tukevilla palveluilla vähennetään eriarvoisuutta. Tuettu asuminen ja asumispalvelu asumisryhmässä sopii esimerkiksi sellaisille kehitysvammaisille asiakkaille, joiden avuntarve on pääasiallisesti säännöllistä ja ennakoitavaa. Asiakkaan avuntarve, avun määrä ja toteuttamisaika pystytään sopimaan pääsääntöisesti etukäteen. Säännölliset avustusajat voivat perustua asiakkaan viikkosuunnitelmaan tai vastaavaan asiakaskohtaiseen jaksoon. Asiakkaalla on tämän lisäksi ennalta sopimattomia tai hälytykseen perustuvia käyntejä. Katso tarkemmin liite Palvelukuvaus asumispalvelut Luokka 3 Asumispalvelut asiakkaan omassa kodissa Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut. Tilaaja hankkii hankinnan kohteena olevia asumispalveluita asiakkaille, joilla on kehitysvammaisuuteen liittyvä tuen tarve. Palvelun tarkoituksena on vastata asiakkaiden yksilöllisiin asumiseen liittyviin palvelujen ja tuen tarpeisiin. Kyseessä on lyhytaikaishoitoa lukuun ottamatta pääsääntöisesti pitkäaikainen tai pysyvä palvelu. Lähtökohtana on tavallinen asuminen sekä mahdollisuus päättää omaa elämää koskevissa asioissa. Tavallisella asumisella tarkoitetaan asumista omia asumistarpeita ja –toiveita vastaavassa asunnossa, joka sijaitsee tavallisella asuinalueella. Oikeus päättää omasta asumisesta edellyttää, että henkilö voi itse valita asuinpaikkansa, asumismuotonsa ja sen, kenen kanssa asuu. Palvelut ja tuki suunnitellaan yksilöllisesti henkilön toiveiden ja tarpeiden mukaan. Oikeus tehdä omaa elämä koskevia valintoja ja päätöksiä edellyttää, että henkilöllä on vaihtoehtoja. Tavallisella asumisella ja sitä tukevilla palveluilla vähennetään eriarvoisuutta. Tuettu asuminen asiakkaan omassa kodissa sopii asiakkaille, joiden avuntarve on pääasiallisesti säännöllistä ja ennakoitavaa. Asiakkaan avuntarve, avun määrä ja toteuttamisaika pystytään sopimaan pääsääntöisesti etukäteen. Säännölliset avustusajat voivat perustua asiakkaan viikkosuunnitelmaan tai vastaavaan asiakaskohtaiseen jaksoon. Asiakkaan käytössä voi olla teknologisia yhteydenpitovälineitä, joiden avulla asiakas on yhteydessä palveluntuottajan työntekijään. Katso tarkemmin liite Palvelukuvaus asumispalvelut Luokka 4 Kehittämispalvelu Luokassa kehittämispalvelu hankinnan kohteena on kehitysvammaisten ja muiden toimintarajoitteisten asiakkaiden asumispalveluihin ja niihin liittyvien palveluiden kehittämispalvelu. Tilaaja ei käynnistä luokassa kehittämispalvelu hankintajärjestelmän mukaista kilpailutusta välittömästi hankintajärjestelmän perustamisvaiheen jälkeen vaan vasta myöhemmin. Katso tarkemmin liite Kehittämispalvelujen yleiskuvaus. Tilaaja tarkentaa ja tarvittaessa muuttaa kussakin hankintajärjestelmän sisäisessä kehittämispalvelua koskevassa tarjouspyynnössä.

Ilmoitusnumero 2020-052898
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D9 FI1 FI1 FI1 FI1
Osoitetiedot Oulun kaupunki
PL 27 90015 Oulun kaupunki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma