Käytettyjen ajoneuvojen hankinnan dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Jyväskylän kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 25.7.2021 Määräaika: 27 vuotta kuluttua | 22.7.2051 15:17 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmään valitaan kaikki vähimmäisvaatimukset täyttävät Tarjoajat. Dynaamisen hankintajärjestelmä ei velvoita Tilaajaa hankkimaan kaikkea tarvitsemaansa ajoneuvokalustoa sopimuksen kautta, vaan voi tehdä hankintoja myös erillisten kilpailutuksien tai hankintasopimuksien kautta. Hankinta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, Sopimusluonnos. Dynaamisen hankintajärjestelmän kulku on kuvattu liitteessä 2. Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset kilpailutukset voivat poiketa perinteisestä tarjouskilpailumallista. Käytettyjen ajoneuvojen osalta perinteinen kilpailutus, jossa Hankintayksikkö asettaa tarjousten määräajan esim. kolmen viikon päähän tarjouspyynnön julkaisusta, ja jonka jälkeen tarjouksia aletaan käsittelemään, on havaittu ongelmalliseksi. Perinteinen malli rajoittaa tarjouksien saatavuutta, koska tarjouksen tulee olla sitova suhteellisen pitkän ajan käytettyjen ajoneuvojen myynnin toimintamallin osalta. Hankintayksikkö voi käyttää sisäisissä kilpailutuksissa menettelyä, jossa Hankintayksikön esittämä tarjousten määräaika tarkoittaa viimeistä ajankohtaa, johon asti tarjouspyyntö on voimassa. Hankintayksikkö voi käsitellä tarjouksia, ja tehdä hankintatilauksia jo tarjouspyynnön voimassaolon aikana, mikäli ajoneuvot täyttävät vaadittavat ehdot. Mikäli vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja on tarjottu Hankintayksikön ilmoittamaa tarvetta enemmän, Hankintayksikkö vertailee tarjouksia kokonaistaloudellisuuden mukaisesti. Kunkin sisäisen kilpailutuksen vertailuperusteet esitetään tarkemmin tarjouspyynnöissä. Tämän menettelyn tarkoituksena on vähentää Tarjoajien riskiä sitoutumalla pidempään tarjouksen voimassaoloon. Hankintayksikkö voi päättää tarjouskilpailun jo ennen ilmoitettua määräaikaa, mikäli ilmoitettu tarve on saavutettu aikaisemmin.

Ilmoitusnumero 2021-079211
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Moottoriajoneuvot (34100000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI193 FI193
Osoitetiedot Jyväskylän kaupunki
Vapaudenkatu 32 / PL 193 40101 Jyväskylä FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma