Kajaanin kaupungin tilausliikenne DPS

Suomi | Kajaanin kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 25.4.2021 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 22.4.2025 11:22 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Kajaanin kaupungin hankintapalvelut Dynaamisen hankintajärjestelmä (DPS) kohteena ovat Kajaanin kaupungin tarpeisiin hankittavat tilausliikennepalvelut. Hankittavat tuotteet ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. 1. Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan. Osallistujat voivat ilmoittautua. 2. Dynaamisen hankintajärjestelmään sisältyvät työvaatteet ja -jalkineet sekä henkilösuojaimet kilpailutetaan järjestelmän sisäisellä kilpailutuksella. Jokainen osallistuva hankintarenkaan jäsen tekee oman kilpailutuksensa omien tarpeidensa mukaisesti ja pääsääntöisesti paikkakuntakohtaisesti. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido, mutta on edellytys tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Hankinta-asiakirjoihin merkityt soveltuvuusehdot on täytettävä koko hankintakauden ajan. Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta.

Ilmoitusnumero 2021-071186
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tilausmatkustajaliikenteen palvelut (60140000), 1 (1)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D8 FI1D8
Osoitetiedot Kajaanin kaupunki
PL 133 87101 Kajaani FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma