Johdon konsultointipalvelujen hankinta

Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 30.11.2020 Määräaika: 8 kuukautta kuluttua | 27.11.2024 15:09 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan johdon konsultointipalveluja. Tilaajana voivat olla Tuomi Logistiikka Oy:n omistajat ja heidän sidosyksikkönsä. Tämä hankintajärjestelmän ulkopuolelle jää Tampereen kaupungin strategia yksikön kaupunkistrategia. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa johdon konsultointipalveluja myös tämän dynaamisen järjestelmän ulkopuolella erityisestä perustellusta syystä. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat konsulttipalvelut. Dynaamisen hankinnan kuvaus Järjestelmään voi hakea koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan osallistumista kilpailutettaviin hankintoihin vaan tarjoajan tulee hyväksymisen jälkeen erikseen jättää tarjous avattaviin kilpailutuksiin. Hankintasopimuskohtaiset vaatimukset, kuvaukset ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kilpailutuksen avaushetkellä dynaamiseen järjestelmään hyväksytyille toimijoille. Voimassa oleviin sopimuksiin eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen. Hankinnan kohde voi koostua esimerkiksi seuraavista osa-alueista: Strateginen johtaminen ja tavoitejohtaminen - strategian vieminen käytäntöön eri organisaatiotasoille - strategian selkeyttäminen arjen työtehtävien tasolle - Osallistaminen strategian laatimisen prosessiin, strategisen ja operatiivisen johtamisen välillä "käppi", strategia ei näy arjen työssä. - Tavoitteellisen strategisen johtamisen osaamisen laajentaminen esihenkilöstölle - Osaamisen, organisaation ja prosessien ketteryys, jotta voidaan vastata alati muuttuvaan toimintaympäristöön - Muutosjohtaminen strategian mukaisesti - Strategiamuotoilu - Strategiaprosessin kehittäminen Tiedolla johtaminen - Tiedon tarpeen määrittely tulevaisuusorientaatiolla pohjautuen tavoitteiden asetantaan. Tiedolla johtamisen prosessia ei ole sisäistetty / ei ole käytössä = tietoa ei välttämättä hyödynnetä. - Tulevaisuuden ennakointi ja suunnittelu, esim. millä kyvykkyyksillä tulevaisuudessa menestytään. - Analytiikan hyödyntäminen. Toimintaprosessien kehittäminen - Palveluprosessien omistajuus, mittarointi, seuranta, asiakasnäkökulma, työkalut ym. - Asiakaslähtöinen prosessien kehittäminen

Ilmoitusnumero 2020-059331
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Särkijärvenkatu 1 33840 Tampere FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma