Jäykkä endoskopia 2021-2026 (DPS)

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 5.3.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 30.6.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia jäykän endoskopian dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan jäykkään endoskopiaan liittyvät jäykät endoskoopit ja tornilaitteistot (sisältäen esimerkiksi kamerapään, valolähteen, keskusyksikön ja monitorin) sekä näihin liittyvät laitekohtaiset tarvikkeet. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa. Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Ilmoitusnumero 2021-066406
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Lääketieteelliset laitteet (33100000), Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma