Jätteisiin liittyvät palvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 18.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on yhdyskuntajätteitä koskeva jätehuollon palvelu, jota tuotetaan sellaisille asiakkaille, joiden yhdyskuntajätteen jätehuolto ei kuulu kunnan ensisijaisen järjestämisvastuun piiriin. Jätehuoltopalvelulla tarkoitetaan tässä kiinteistöltä erikseen osoitetuista paikoista tapahtuvaa yhdyskuntajätteen keräystä, kuljetusta sekä saattamista asianmukaiseen hyödyntämistarkoitukseen tai loppukäsittelyyn. Jätehuoltopalvelu sisältää myös tarpeenmukaisesti jäteastioiden vuokrausta, jätehuoltopalvelun suunnittelua sekä jätehuoltopalvelun tuottamiseen liittyvää tarkkailua, seurantaa ja raportointia.

 

 

Ilmoitusnumero 438472-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Jätteisiin liittyvät palvelut (90500000)
EUVL S 182
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438472-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED