Jätehuollon palvelut 2020-2024 (DPS)

Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 18.9.2020 Määräaika: 5 kuukautta kuluttua | 31.8.2024 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on yhdyskuntajätteitä koskeva jätehuollon palvelu, jota tuotetaan sellaisille asiakkaille, joiden yhdyskuntajätteen jätehuolto ei kuulu kunnan ensisijaisen järjestämisvastuun piiriin. Jätehuoltopalvelulla tarkoitetaan tässä kiinteistöltä erikseen osoitetuista paikoista tapahtuvaa yhdyskuntajätteen keräystä, kuljetusta sekä saattamista asianmukaiseen hyödyntämistarkoitukseen tai loppukäsittelyyn. Jätehuoltopalvelu sisältää myös tarpeenmukaisesti jäteastioiden vuokrausta, jätehuoltopalvelun suunnittelua sekä jätehuoltopalvelun tuottamiseen liittyvää tarkkailua, seurantaa ja raportointia. DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 19.10.2020 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään kuusi (6) vuotta, kuitenkin siten, että kaikki hankintasopimukset päättyvät viimeistään 28.2.2027.

Ilmoitusnumero 2020-053975
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Jätteisiin liittyvät palvelut (90500000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Hansel Oy
PL 1386 00101 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma