It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

Frederiksberg, Tanska | Officielt navn: Skatteministeriets Koncern ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Julkaistu 3 vuotta sitten | 19.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Udbuddet omfatter et dynamisk indkøbssystem til løbende anskaffelse af konsulentydelser til at gennemføre webtilgængelighedstest af SKM’s websteder mv., samt til udarbejdelse af rapporter og vejledninger om webtilgængelighed.|| Det dynamiske indkøbssystem skal give SKM adgang til at indgå konkrete delkontrakter inden for det udbudte ydelsesområde. Indkøbene skal understøtte SKM i den løbende sikring og compliance af SKM´s websteder mv. og teste om ændrede eller nye websteder, publikationer, selvbetjeningsløsninger mv. overholder lov om webtilgængelighed (lov nr. 692 af 8.6.2018) og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (nyeste version) med efterfølgende versioner.

 

 

Ilmoitusnumero 192112-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tiedonkeruu- ja vertailupalvelut (72314000), Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut (72240000), Ohjelmistojen testaus (72254000), Ohjelmistoihin liittyvät palvelut (72260000), Ohjelmistokonsulttipalvelut (72266000)
EUVL S 75
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Officielt navn: Skatteministeriets Koncern ved Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Frederiksberg
Cindy.Thorhauge@UFST.dk
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192112-2021:TEXT:DA:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED