IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Luleå, Ruotsi | Luleå kommun
Julkaistu 2 vuotta sitten | 19.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Vill ni vara med och skapa framtidens hållbara Luleå?|| Luleå befinner sig i en expansiv fas och förändras i snabb takt med stora investeringar och etableringar, målet är tydligt utpekat till 2040 då Luleå ska ha minst 100 000 invånare. Luleå kommun behöver förstärka och utveckla sina verksamheter med en rad olika externa tjänster. Detta dynamiska inköpssystem innefattar en stor del av Luleå kommuns kommande behov av konsulttjänster.|| Ni kan vara med och bidra i förändringsresan, ansök redan idag!|| Luleå kommuns Inköp inbjuder Er härmed att ansöka om att delta i rubricerat dynamiskt inköpssystem (fortsättningsvis DIS) enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

 

 

Ilmoitusnumero 591285-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut (72240000), Tietoliikennettä koskevat konsulttipalvelut (71316000), Järjestelmä- ja tukipalvelut (72250000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Ohjelmistoihin liittyvät palvelut (72260000), Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut (72210000), Tietokoneisiin liittyvät hallintopalvelut (72510000), Verkko-, internet- ja intranetohjelmistojen kehittämispalvelut (72212200), Tietokanta- ja käyttöohjelmistojen kehittämispalvelut (72212600), Koulutus- ja viihdeohjelmistojen kehittämispalvelut (72212930), Koulutusohjelmistojen kehittämispalvelut (72212931), Ajurien ja varusohjelmistojen kehittämispalvelut (72212960), Konfiguroinnin hallintaohjelmistojen kehittämispalvelut (72212982), Kehittämisohjelmistojen kehittämispalvelut (72212983), Ohjelmien testausohjelmistojen kehittämispalvelut (72212984), Virheidenpoisto-ohjelmistojen kehittämispalvelut (72212985), Taulukkolaskenta- ja lisäohjelmistojen kehittämispalvelut (72212990), Taulukkolaskentaohjelmistojen kehittämispalvelut (72212991)
EUVL S 225
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Luleå kommun
Luleå
anna.aspviken@lulea.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591285-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED