IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Umeå, Ruotsi | UMEÅ KOMMUN
Julkaistu 3 vuotta sitten | 22.10.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Umeå kommun inbjuder till att inkomma med ansökan om att delta i Dynamiskt Inköpssystem (DIS) avseende Projektrelaterade roller.||  || Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av specialistkonsulter inom kompetensområdet projektledning.  || Upphandlingen delas in i tre kategorier avseende projektledare, projektadministratör samt utbildare inom projektledning/-modell.||  || Umeå kommun agerar som inköpscentral, enligt LOU. Umeå kommun kvalificerar konsulter där andra upphandlande myndigheter/enheter blir avropsberättigade i kommande anbudsinbjudningar.|| Kvalificerade konsulter inbjuds i steg 2 att lämna anbud när avropsbehov finns.||  || Det dynamiska inköpssystemet (DIS) har en giltighetstid på 10 år från publicering av det dynamiska inköpssystemet.|| Umeå kommun har rätt att ändra giltighetstiden för det dynamiska inköpssystemet, det kan både avslutas i förtid eller förlängas.

 

 

Ilmoitusnumero 538204-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000)
EUVL S 206
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot UMEÅ KOMMUN
Umeå
emma.astrom@umea.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538204-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED