IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

Östersund, Ruotsi | REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Julkaistu 3 vuotta sitten | 24.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Region Jämtland Härjedalen har återkommande behov av olika typer av konsultinsatser inom stödfunktioner. Vilka dessa stödfunktioner är specificeras nedan.

 

 

Ilmoitusnumero 630691-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus (79000000), Ympäristöön liittyvät palvelut (90700000), Yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevat neuvontapalvelut (98200000)
EUVL S 251
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Östersund
odd.akerlind@regionjh.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:630691-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED