IT-tjänster

Härnösand, Ruotsi | Region Västernorrland
Julkaistu 3 vuotta sitten | 19.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Inbjudan till att komma in med ansökan om att delta i Dynamiskt Inköpssystem (DIS) avseende IT-konsulter.|| Upphandlingsföremål|| Denna upphandling omfattar köp av konsulttjänster inom IT eller med anknytning till IT enligt beskrivning i detta dokument med bilagor.

 

 

Ilmoitusnumero 191843-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Tietotekniikkapalvelut (72222300)
EUVL S 75
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Region Västernorrland
Härnösand
arnold.eriksson@rvn.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191843-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED