IT services: consulting, software development, Internet and support

Reykjavik, Islanti | Ríkiskaup
Julkaistu 3 vuotta sitten | 29.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Ríkiskaup, Central Public Procurement, invites tenders to participate in this Dynamic Purchasing System (DPS). Ríkiskaup aims to acquire high‐quality chat- and chatbot services and related expert services through a flexible and simple procedure to support the fulfilment of individual buyers.

 

 

Ilmoitusnumero 155995-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 61
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Ríkiskaup
Reykjavik
sigrunsv@rikiskaup.is
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155995-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED