IT services: consulting, software development, Internet and support

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 17.10.2018 Alkuperäinen ilmoitus

The purchasing system shall cover the requirements for assistance and consultancy related to Office365 and Sharepoint, including but not limited to:|| — design, development and configuration of the existing and new systems.

 

 

Ilmoitusnumero 455774-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Verkko-, internet- ja intranetohjelmistojen kehittämispalvelut (72212200), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Tietotekniikkapalvelut (72222300), Järjestelmiä koskevat konsulttipalvelut (72246000), Järjestelmä- ja tukipalvelut (72250000), Ohjelmiston kokoonpanopalvelut (72265000)
EUVL S 200
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
Ida.Skarstein@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455774-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED