IT services: consulting, software development, Internet and support

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 22.2.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The purchasing system shall cover the requirement for assistance and consultancy for the development of e-training courses. This includes, but is not limited to, the following:|| — developing new E-training courses for the employees and the users,|| — adaptation and maintenance of the existing E-training courses,|| — E-training courses based on “scorm 1.2” which shall be provided through a communal digital learning platform at Difi. See https://laeringsplattformen.difi.no/|| — E-training on other platforms.

 

 

Ilmoitusnumero 087029-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000), Verkko-opiskelupalvelut (80420000), Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000), Järjestelmiä koskevat konsulttipalvelut (72246000)
EUVL S 38
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
Ida.Skarstein@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:087029-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED