IT services: consulting, software development, Internet and support

Oslo, Norja | Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Julkaistu 4 vuotta sitten | 23.12.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The Norwegian Government Agency for Financial Management (Norwegian abbreviation DFØ) wants to offer our customers and the administration an improved platform for exchanging data and at the same time keep the impact on the source systems as low as possible. This may e.g. include making purchase, HR, payroll and accounting information available, without influencing important supply of services.|| The purchasing system includes consultancy services for architecture.

 

 

Ilmoitusnumero 611162-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 247
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Oslo
postmottak@dfo.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611162-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED