IT services: consulting, software development, Internet and support

Oslo, Norja | Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Julkaistu 4 vuotta sitten | 23.12.2019 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 20.1.2026 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

DFØ would like to offer our customers and management a better platform for exchanging data, at the same time that the load on the source systems remains as low as possible. This can, for example, be making procurement, HR, wage and account information available without this affecting important service deliveries.|| DFØ currently uses several systems within project, procurement, invoices, wages, HR and accounts. In the near future there will also be new systems resulting from expanded delivery areas and systems.|| The most important points that DFØ would like to achieve in the long term are:|| — a good system for delivering data at DFØ's customers and management in general,|| — a good system for offering API based integrations to customers and management.|| This system will apply for consultancy services within cloud services.

 

 

Ilmoitusnumero 611161-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
EUVL S 247
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Oslo
postmottak@dfo.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611161-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED