IT asiantuntijapalvelut liittyen tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen

Suomi | Elenia Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 26.9.2020 Määräaika: 3 kuukautta kuluttua | 23.9.2024 20:06 Alkuperäinen ilmoitus

DPS:n kohteena on IT-asiantuntijatyö. Tarjottavien asiantuntijoiden osaamisen on sovelluttava monen tyyppisiin tietotekniikkahankkeisiin. Tilaaja voi harkintansa mukaan yhdistää omaan DPS:n sisäiseen tarjouspyyntöönsä DPS:n mukaisia palveluita. DPS:ssään kuuluvat seuraavat IT palvelut: 1. Suunnittelu- ja hallintapalvelut o Projektinhallinta- ja integraattoripalvelut o Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelu 2. Kehitys- ja ylläpitopalvelut ja niiden lisäpalvelut o Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut sekä ylläpito o Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut ohjelmistokehityksen osana o Pilvipalveluiden suunnittelu- ja konsultaatio ohjelmistokehityksen osana o Testauspalvelut o Data-analytiikka ja sen palvelut 3. Tietoturvapalvelut o Tietoturvallisuus, auditoinnit ja varautuminen DPS:ssään kuuluvat palvelut on tarkemmin kuvattu osallistumispyynnön liitteessä 1 IT-palvelut. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Kaikki hakijoille asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat hyväksytään osallistumaan DPS:ssään. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD osiossa sekä osiossa "Tarjouspyynnön muut ehdot". Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä, joissa voi olla tarjouspyyntökohtaisia soveltuvuusvaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin koko DPS:lle asetetut vaatimukset. Siksi DPS:ään hyväksyminen ei automaattisesti tarkoita sitä että hakija voi osallistua kaikkiin DPS:n sisällä tehtäviin kilpailutuksiin. Hakija voi ilmoittautua yhteen tai useampaan tarjouspyynnön palvelualueeseen täyttämällä kunkin alueen referenssikriteerit. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta. Ensimmäiset tarjouskilpailut järjestetään arviolta heti kun dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaihe (30 päivää) on kulunut Elenia Oy:n alustava arvio DPS:n sisällä tehtävien hankintojen kokonaismäärästä on 2 - 5 milj. euroa (alv 0 %). Kyseessä on suuntaa-antava ja sitoumukseton arvio. Elenia Oy ei sitoudu tällä hankintailmoituksella mihinkään tiettyihin hankintamääriin dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. Tämän osallistumispyynnön liitteenä ovat DPS Puitesopimus, NDA salassapitosopimus, Elenian eettiset periaatteet kumppaneille sekä Elenian Lahjonnanvastaiset ohjeet, joiden ehdot osallistujien tulee hyväksyä sellaisenaan hakemuksen jättämisen yhteydessä. DPS Puitesopimusta noudatetaan kaikissa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävissä hankinnoissa. DPS Puitesopimus allekirjoitetaan molemmin puolin siinä vaiheessa, kun tarjoajaehdokas tulee valituksi toimittajaksi jossakin Elenian julkaisemassa tarjouskilpailussa dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. NDA salassapitosopimus tulee allekirjoittaa ja lähettää kohdassa I.1 mainitulle yhteyshenkilölle ENNEN ilmoittautuishakemuksen lähettämistä. Allekirjoitettua NDA:ta vastaan hakijalle lähetetään seuraavat dokumentit hyväksyttäviksi: Tietoturvaliite, Tietojenkäsittelyliite. Myös niiden dokumenttien sisällön noudattamiseen tulee osallistujan sitoitua osana osallistumishakemusta tullakseen hyväksytyksi DPS:ään. Tarjouspyynnön liitteenä ovat myös yksittäisten kilpailutusten yhteydessä käytettävät sopimuspohjat Projektisopimukselle, Palvelusopimukselle ja Konsultointisopimukselle. Ne ovat tässä vaiheessa vain tiedoksi. Tämän osallistumiskutsun liitteenä ovat seuraavat asiakirjat: Liite 1 IT-Palvelut Liite 2 Referenssiliite Liite 3 DPS Puitesopimus Liite 4 NDA salassapitosopimus Liite 5 Palvelusopimusmalli (tiedoksi) Liite 6 Projektisopimusmalli (tiedoksi) Liite 7 Konsultointisopimusmalli (tiedoksi) Liite 8 Elenian eettiset periaatteet kumppaneille Liite 9 Elenian Lahjonnanvastaiset ohjeet NDA salassapitosopimuksen jälkeen toimitettavat dokumentit Liite 10 Tietoturvaliite Liite 11 Tietojenkäsittelyliite

Ilmoitusnumero 2020-054559
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Elenia Oy
Patamäenkatu 7 33900 Tampere FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma