Ingenjörstjänster

Stockholm, Ruotsi | NATURVÅRDSVERKET
Julkaistu 2 vuotta sitten | 28.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Naturvårdsverket inbjuder härmed leverantörer av byggadministrativt stöd i ett dynamiskt inköpssystem (DIS).|| DIS:et avser ett brett spann av tekniska konsulter.|| När behov uppstår skickas anbudsinbjudningar till kvalificerade leverantörer.|| DIS:ets giltighetstid är från och med dagen då det inrättas till och med 2026-12-31

 

 

Ilmoitusnumero 489243-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Arkkitehti- ja rakennustarkastuspalvelut (71251000), Rakennushankkeen johto (71541000), Insinööripalvelut (71300000), Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut (71600000), Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut (71311000), Ympäristövaikutusten seuranta rakentamisessa (71313450), Rakennusten perusasennuksiin liittyvät palvelut (71315000), Rakennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315200), Rakennusten perusasennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315210), Rakennusvalvontapalvelut (71315400), Rakennusten kone- ja sähköasennusten suunnittelupalvelut (71321000), Rakentamisen kannattavuuslaskelmat (71321100), Rakennuskustannuslaskenta (71324000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Erilaiset insinööripalvelut (71330000), Arkkitehtuuria koskevat neuvontapalvelut (71210000), Geotekniset palvelut (71332000), Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut (71240000), Insinöörialan tukipalvelut (71336000), Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi (71242000), Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut (71400000), Hankkeiden ja dokumentaation valvonta (71248000), Maisema-arkkitehdin palvelut (71420000)
EUVL S 188
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot NATURVÅRDSVERKET
Stockholm
susanne.nilsson@naturvardsverket.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489243-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED