Information systems or technology planning services

Brønnøysund, Norja | Registerenheten i Brønnøysund
Julkaistu 3 vuotta sitten | 16.7.2021 Alkuperäinen ilmoitus

The dynamic purchasing system is for assistance with the further development of architecture work in cooperation with the business side and professional director for architecture. Contribute with decision bases that support the IT Department's strategy and methodology. See the attached qualification documentation for further details.|| Click here https://permalink.mercell.com/160360519.aspx.

 

 

Ilmoitusnumero 363694-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut (72240000), Järjestelmä- ja tukipalvelut (72250000), ATK-ohjelmiston ylläpito (72267100), WWW-sivustojen suunnittelupalvelut (72413000), Mallisuunnittelu- ja kalenteriohjelmistojen kehittämispalvelut (72212940), Mallisuunnitteluohjelmistojen kehittämispalvelut (72212941), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut (72221000), Tietojärjestelmien tai tietotekniikan strategiset arviointipalvelut (72222100), Tietojärjestelmien tai tietotekniikan suunnittelupalvelut (72222200), Tietotekniikkapalvelut (72222300), Tietoteknisten vaatimusten arviointipalvelut (72223000), Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000), Järjestelmän laadunvarmistuksen arviointi- ja tarkastelupalvelut (72225000), Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut (72230000)
EUVL S 136
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Registerenheten i Brønnøysund
Brønnøysund
firmapost@brreg.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363694-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED