Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluiden hankinta

Suomi | Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 16.9.2021 Määräaika: 8 vuotta kuluttua | 31.12.2031 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tehostettu palveluasuminen ikäihmisille tarkoittaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista asumispalvelua, joka järjestetään palvelutaloissa tai asumisyksiköissä, joissa henkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan Aluehallintoviraston tai Valviran lupa. Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) palvelukuvaus. Tilaajan hankinnalle asettamat yksityiskohtaiset tavoitteet ovat: 1. Asiakkaan valinnan vapauden edistäminen 2. Palvelun laadun kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi 3. Monituottajuusmallin tukeminen 4. Uusien yritysten joustavan markkinoille pääsyn mahdollistaminen 5. Kuntien taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli

Ilmoitusnumero 2021-081746
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1C3 FI1C3
Osoitetiedot Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma