Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta

Suomi | Espoon kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 26.11.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinta on kuvattu tarkemmin tämän ilmoittautumispyynnön liitteillä. Arvioidut asiakasmäärät ja niiden jakautuminen tilaajien kesken on kuvattu liitteellä 2. "Hankinnan kohde ja palvelukonsepti".

Ilmoitusnumero 2020-058916
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B FI1B
Osoitetiedot Espoon kaupunki
PL 640 02070 ESPOON KAUPUNKI FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma