Ikääntyneiden palveluasumisen palveluiden hankinta

Suomi | Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 18.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisella palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, kuten hoiva- ja hoitopalveluja sekä ateriapalveluja. Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joiden palvelutarve ei ole ympärivuorokautista, mutta joiden palvelutarvetta ei pystytä järjestämään kotiin. Palveluntuottajalla tulee olla toimintaan Aluehallintoviraston tai Valviran lupa. Hankinnan kohteena oleva palvelu on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteellä yksi (1) palvelukuvaus. Tilaajan hankinnalle asettamat yksityiskohtaiset tavoitteet ovat: 1. Asiakkaan valinnan vapauden edistäminen 2. Palvelun laadun kehittäminen asiakastarpeita vastaavaksi 3. Monituottajuusmallin tukeminen 4. Uusien yritysten joustavan markkinoille pääsyn mahdollistaminen 5. Kuntien taloudellista kantokykyä tukeva palvelumalli

Ilmoitusnumero 2021-086202
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1C3 FI1C3
Osoitetiedot Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Keskussairaalankatu 7 15850 Lahti FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma