HUS asiakasräätälöidyt toimenpidepakkaukset (CPT-pakkaukset)

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 2.5.2021 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 29.4.2025 16:29 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Hankinnan kohteena dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä DPS) sisällä ovat CPT-pakkaukset. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit". Listaus hankittavista pakkauksista tarkentuu hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Alustava, ei-sitova listaus pakkauksista, joka voi mahdollisesti muuttua ks. tämän ilmoituksen Liite: "Alustava CPT-pakkausten lista".

Ilmoitusnumero 2021-072123
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma