Henkilöstön työvaatteiden, -jalkineiden ja henkilösuojainten hankinta DPS Kajaanin kaupunki/Kainuun hankintarengas

Suomi | Kajaanin kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 21.11.2020 Määräaika: 6 kuukautta kuluttua | 18.11.2024 13:26 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Kajaanin kaupungin hankintapalvelut Dynaamisen hankintajärjestelmä (DPS) kohteena ovat henkilöstölle hankittavat työvaatteet, työjalkineet sekä henkilösuojaimet. Dynaaminen hankintajärjestelmä sisältää muun muassa työvaatteita, sadevaatteita, palosuojavaatteita, työjalkineita (turvajalkineet, suojajalkineet ja ammattijalkineet), henkilösuojaimia (kuten kasvomaskit, kuulosuojaimet ja suojakypärät) sekä suojakäsineitä. Pääasiallisia kohderyhmiä, joille näitä hankitaan ovat ympäristöteknisen toimialan ja ateria-ja puhtaanapitopalveluiden työntekijät. Hankinnan piiirissä voivat olla myös oppilaitosten opiskelijat. Ostettavia työvaatteita ja -jalkineita tarvitaan sekä kesä- että talvikäyttöön. Hankittavat tuotteet ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. 1. Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan. Osallistujat voivat ilmoittautua. 2. Dynaamisen hankintajärjestelmään sisältyvät työvaatteet ja -jalkineet sekä henkilösuojaimet kilpailutetaan järjestelmän sisäisellä kilpailutuksella. Jokainen osallistuva hankintarenkaan jäsen tekee oman kilpailutuksensa omien tarpeidensa mukaisesti ja pääsääntöisesti paikkakuntakohtaisesti. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido, mutta on edellytys tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Hankinta-asiakirjoihin merkityt soveltuvuusehdot on täytettävä koko hankintakauden ajan. Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta.

Ilmoitusnumero 2020-058641
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet (18000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1D8 FI1D8
Osoitetiedot Kajaanin kaupunki
PL 133 87101 Kajaani FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma