Helsingin kaupunkiympäristön toimialan taimien ja niihin liittyvien palveluiden hankinta

Suomi | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Julkaistu 2 vuotta sitten | 21.6.2021 Määräaika: 3 viikkoa kuluttua | 18.6.2023 14:45 Alkuperäinen ilmoitus

Tavara: Taimet Taimien tulee olla Suomen lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisia sekä vastata kasvityyppi- ja kasvilajikohtaisia laatuvaatimuksia. Taimien tulee olla fenologisesti sopeutuneita Helsingin ilmasto-oloihin. Taimille asetetaan taimityyppikohtaisia vaatimuksia. Taimien lisäyslähdetieto tai vastaava niiden geneettistä laatua koskeva selvitys vaaditaan. Taimien laatu tulee varmistaa ja dokumentoida siten, että toimitettava erä vastaa laatuvaatimuksia, ja laadunvarmistuksesta on tehty asianmukainen dokumentaatio. Tarjouskilpailun voittava taimitoimittaja sitoutuu siihen, että tilaaja voi ennakkotarkastaa taimet kuva- tai videomateriaalista tai paikalla ennen taimien nostoa. Tarjouskilpailun voittava taimitoimittaja sitoutuu myös siihen, että taimierän puhtaus kasvintuhoojista voidaan tarvittaessa varmistaa ennen taimien toi-mittamista. Takuuaika on yksi kasvukausi toimituksesta. Palvelu: Taimien viljely- ja kasvatussopimukset Kasvatussopimukset tilaajan määrittelemistä lisäyslähteistä ja lisäysvaiheesta esimerkiksi pikkutaimesta istutuskokoon. Sopimusten pituus vaihtelee tapauskohtaisesti ja valmiiden taimien toimituseriä voi olla yksi tai useampi sopimuskauden aikana. Kasvatussopimuksilla hankitaan taimia kuten puita tai perennamattoja sekä erikoislajisia puuvartisia kasveja tai perennoja esimerkiksi arboretum – kohteisiin tai dynaamisiin kasviryhmiin. Palvelu: Taimet ja niihin liityvät rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Taimien lisäksi hankitaan erilaisia taimiin liittyviä palveluita esimerkiksi istutustöitä, varusteiden asennuksia sekä takuuajan hoitotöitä. Sopimusten sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti. Rakentamisen ja hoitotöiden palvelujen laadun tulee vastata vähintään alan yleisiä laatuvaatimuksia kuten rakentamisessa InfraRyl ja hoitotöiden osalta VHT´14 tai niiden päivitykset.

Ilmoitusnumero 2021-076288
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puutarhatuotteet ja taimitarhan tuotteet (03120000), Taimitarhan tuotteet (03450000), Maisemarakennustyöt (45112700), Maatalous-, metsätalous-, puutarha-, vesiviljely- ja mehiläistalousalan palvelut (77000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B FI1B FI1B FI1B
Osoitetiedot Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
PL 58200 00099 Helsingin kaupunki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma