HEL 2021-000359 / Vihertöiden käsityö- ja pienkoneet

Suomi | Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Julkaistu 3 vuotta sitten | 24.1.2021 Määräaika: 11 kuukautta kuluttua | 21.1.2025 15:32 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintayksikön edustajat pyytävät hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen perustettavaan Staran vihertöiden pienkoneita koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan, ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät Staran vihertöiden pienkoneet, niiden varaosat sekä huolto kilpailutetaan sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan, ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Hankinnat voivat jakautua puitesopimuksiin tai yksittäisiin hankintoihin. Hankinnat voivat sisältää yksittäisiä pienkoneita, pienkoneluokkia, huoltoa, näiden yhdistelmiä tai sopimuskautta. Kilpailutusten vertailuperusteena voidaan käyttää hinnan lisäksi laatupisteytystä, johon vaikuttaa mm. tarjottavan pienkoneen, varaosan ja huollon tekniset ominaisuudet, ympäristövaikutukset, saatavuus ja vasteajat. Lisäksi edellytetään hankinta- asiakirjoissa edellytettyjen soveltuvuusehtojen täyttymistä. HANKITTAVAT TUOTTEET JA PALVELUT Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on vihertöissä käytettävät sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset pienkoneet lisälaitteineen, niiden varaosat sekä erilaiset huolto- ja korjauspalvelut. Tuotteet koskevat vihertöiden käsityö- ja pienkoneita, joita ovat muun muassa: • ruohonleikkurit • moottorisahat • raivaussahat • siimaleikkurit • puhaltimet • pensasleikkurit • tankomoottorisahat • niittokoneet • sekä pienkoneisiin liittyvät varaosat Edellä mainittuihin tuotteisiin sisältyy niiden käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvät pakkausselosteet, asennusohjeet, käyttöohjeistukset ja muut asiakirjat. Tuotteisiin liittyvät palvelut koskevat muun muassa: • takuuhuolto • ennakkohuoltopalvelu • korjaushuoltopalvelu • korjaustyö. HANKINNAN INFOTILAISUUS torstaina 4.2.2021 kello 14.00 - 15.00 DPS- järjestelyä koskeva infotilaisuus järjestetään TEAMS:n välityksellä. Ilmoittautuminen sähköpostilla 2.2.2021 kello 16.00 mennessä: jake.hakulinen@hel.fi otsikolla "DPS-info". Kutsut TEAMS-kokoukseen lähetetään 3.2.2021 kello 12 mennessä. Osallistumisrajoitus 2 henkilöä/yritys. Mikäli yhtiöstä ilmoittautuu kaksi henkilöä, pyydetään ilmoittautuminen lähettämään yhdellä s-postilla, jossa kerrotaan molempien osallistujien sähköpostiosoitteet. Infotilaisuudessa esitellään DPS-järjestelyä yleisesti ja osallistuminen on vapaaehtoista. Tilaisuus tallennetaan.

Ilmoitusnumero 2021-062831
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työkalut (44510000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1 FI1B1
Osoitetiedot Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
00099 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma