Health and social work services

Stafford, Iso-Britannia | Staffordshire County Council
Julkaistu 4 vuotta sitten | 7.1.2020 Alkuperäinen ilmoitus

The Council invites suppliers to join a Light Touch Regime Dynamic Purchasing System (LTR DPS) for community-based day opportunities.

 

 

Ilmoitusnumero 004898-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Päivähoitopalvelut (85312100), Sosiaalipalvelut (85320000), Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut (98000000)
EUVL S 4
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Staffordshire County Council
Stafford
helen.fry@staffordshire.gov.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:004898-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED