Hardware consultancy services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 3 vuotta sitten | 5.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

All ICT (non-administrative) DPS schemes are registered here.|| Click here https://permalink.mercell.com/149961856.aspx.

 

 

Ilmoitusnumero 226654-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut (72100000), Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Datapalvelut (72300000), Internet-palvelut (72400000), Tietokonepalvelut (72500000), Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000), Tietokoneverkkopalvelut (72700000), Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut (72800000), Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut (72900000)
EUVL S 87
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
anskaffelser@nhn.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226654-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED