Handledning

Göteborg, Ruotsi | Göteborgs universitet
Julkaistu 3 vuotta sitten | 22.6.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet håller flera utbildningar varav psykologprogrammet utgör en stor del. Under slutet av utbildningen ligger tre kliniska kurser som sträcker sig över en termin vardera där psykologstudenterna genomför psykologisk behandling/psykoterapi under handledning.|| Behandlingarna riktar sig i huvudsak till vuxna patienter, men kan även omfatta behandling av barn ute i annan verksamhet. Vid institutionen utbildas också psykoterapeuter med inriktning mot psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Även under denna utbildning genomför studenter psykoterapi under handledning. Vidare ges även handledarutbildning vid institutionen med inriktning mot KBT och PDT vilket innebär att studenter ges handledning på den handledning de själva utför under kursens gång.|| Universitetet upphandlar konsulter som ska fungera som lärare/handledare för studenterna på dessa utbildningar där de aktuella kurserna

 

 

Ilmoitusnumero 314291-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yliopistotason aikuiskoulutuspalvelut (80430000), Opastuspalvelut (80590000), Psykiatrin tai psykologin palvelut (85121270)
EUVL S 119
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Göteborgs universitet
Göteborg
anna.bohman@gu.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:314291-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED