Handledning

Tumba, Ruotsi | Botkyrka kommun
Julkaistu 3 vuotta sitten | 28.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Välkommen att lämna ansökan på vår upphandling av handledningstjänster. Botkyrka kommun har behov av handledningstjänster för sin personal som arbetar i de olika verksamheterna, framför allt socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Externa handledare ska på uppdrag av de olika verksamheterna ge metodhandledning och ärendehandledning på gruppnivå och, i förekommande fall, på individnivå. Upphandlingen är indelad i fyra ansökningsområden. Ansökan kan lämnas på ett eller flera av ansökningsområden. Nedan finner du information om upphandlingen och hur du gör i de olika stegen.

 

 

Ilmoitusnumero 636249-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Opastuspalvelut (80590000)
EUVL S 252
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Botkyrka kommun
Tumba
kristina.soltani@botkyrka.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636249-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED