Haku yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusjärjestelmään

Helsingin kaupunki, Suomi | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Julkaistu 5 vuotta sitten | 8.2.2019 Määräaika: 6 vuotta kuluttua | 31.12.2029 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin kaupunki on vuonna 2014 ottanut käyttöönsä yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen.

Tunnuksella voi pysäköidä kantakaupungin kaikkien vyöhykkeiden asukas- ja yrityspysäköintipaikoilla sekä tämän lisäksi ilman pysäköintimaksua tai aikarajoitusta Helsingin kaupungin alueella kaupungin omistamilla tai hallinnoimilla maksullisilla pysäköintipaikoilla ja pysäköintikiekkopaikoilla, jos niiden aikarajoitus on enemmän kuin 60 minuuttia.

Vyöhykkeet on esitetty liitteessä 3 olevassa kartassa.

Lisäksi Helsingissä on noin 90 pelkästään yhteiskäyttöautoyrityksille varattua pysäköintipaikkaa. Näille paikoille voi pysäköidä yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksella vain käyttämällä paikkojen varausjärjestelmää. Tunnuksen hinta on kulloinkin voimassa olevan asukaspysäköintitunnuksen hinnan suuruinen.

Tunnuksen käyttöönoton tavoitteena on parantaa yhteiskäyttöautoyritysten toimintaedellytyksiä sekä kohdella alalla olevia ja sinne tulevia yrityksiä tasapuolisesti.

Ilmoitusnumero 2019-002876
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pysäköintipalvelut (63712400)
Hankintayksiköntyyppi SERVICES
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58214
00099 Helsingin kaupunki
+358 931037120
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/349762/Liite+1+My%C3%B6nt%C3%A4misehdot.pdf https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/349763/Liite+2+Vastauslomake.docx https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/attachment/349764/Liite+3+Asukaspys%C3%A4k%C3%B6intivy%C3%B6hykkeet.pdf
Lähde Hilma