Haku yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusjärjestelmään

Suomi | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Julkaistu 4 vuotta sitten | 11.3.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Helsingin kaupunki on vuonna 2014 ottanut käyttöönsä yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen. Tunnuksella voi pysäköidä kantakaupungin kaikkien vyöhykkeiden asukas- ja yrityspysäköintipaikoilla. Vyöhykkeet on esitetty liitteessä 3 olevassa kartassa. Lisäksi Helsingissä on noin 90 pelkästään yhteiskäyttöautoyrityksille varattua pysäköintipaikkaa. Näille sekä tämän lisäksi ilman pysäköintimaksua tai aikarajoitusta Helsingin kaupungin alueella kaupungin omistamilla tai hallinnoimilla maksullisilla pysäköintipaikoilla ja pysäköintikiekkopaikoilla, jos niiden aikarajoitus on enemmän kuin 60 minuuttia, paikoille voi pysäköidä yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksella vain käyttämällä paikkojen varausjärjestelmää. Tunnuksen hinta on kulloinkin voimassa olevan asukaspysäköintitunnuksen hinnan suuruinen. Tunnuksen käyttöönoton tavoitteena on parantaa yhteiskäyttöautoyritysten toimintaedellytyksiä sekä kohdella alalla olevia ja sinne tulevia yrityksiä tasapuolisesti. Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden, liikenne- ja katusuunnittelu –palvelu pyytää kiinnostuneita yhteiskäyttöautopalveluita tarjoavia toimijoita jättämään hakemuksen tämän hakuohjeen mukaisesti. Kaikki halukkaat yritykset, jotka täyttävät tässä hakuilmoituksessa ja liitteissä esitetyt kelpoisuusvaatimukset sekä ovat valmiita sitoutumaan pysäköintitunnuksen myöntämisehtoihin voivat jättää hakemuksen. Lupia myönnetään enintään 3 000 ajoneuvolle kuitenkin enintään 500 tunnusta palvelukokonaisuutta tai yritystä kohden.

Ilmoitusnumero 2020-041178
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pysäköintipalvelut (63712400)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1 FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet
Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma