Haku yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusjärjestelmään

Suomi | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Julkaistu 4 vuotta sitten | 10.3.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden liikenne- ja katusuunnittelu pyytää niitä, jotka ovat halukkaita hakemaan yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksia jättämään hakemuksen. Hakemukseen tulee liittää tieto, kuinka montaa tunnusta hakija hakee. Ajoneuvojen omistaja tai ensimmäinen haltija tulee ilmoittaa. Ajoneuvojen kelpoisuus tarkistetaan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa lupia lunastettaessa. Ajoneuvon, jolle yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusta haetaan, tulee olla rekisteröity henkilöautoksi. Hakijalla tulee tunnuksia lunastaessaan olla mukana rekisteriotteen tekninen osa ajoneuvoista, joille tunnuksia lunastetaan sekä luettelo, josta ilmenee, mille ajoneuvoille tunnuksia on aikaisemmin myönnetty. Hakijan velvollisuus on siten ylläpitää ajantasaista luetteloa ajoneuvoista, joille tunnuksia on myönnetty. Hakijan tulee sopia etukäteen kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelun kanssa, milloin saapuu lunastamaan tunnuksia. Tunnukset tulee lunastaa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta, Sörnäistenkatu 1, kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden myöntämisestä liikenne- ja katusuunnittelu -palvelusta. Tunnukset tulee maksaa haettaessa. Hakijaa noutaa ja lunastaa alihankkijoidensa tai hakijalle palveluita tuottavan yrityksen tunnukset. Hakija toimittaa tunnukset jälkikäteen alihankkijoilleen ja muille palveluntuottajilleen.

Ilmoitusnumero 2020-041064
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pysäköintipalvelut (63712400)
Ilmoitustyyppi Oikaisuilmoitus
Aluekoodi FI1B1 FI1B1
Osoitetiedot Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma