Grus, sand, krossad sten och ballast

Göteborg, Ruotsi | Renova AB
Julkaistu 5 vuotta sitten | 4.7.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Renova har en större avfallsförbränningsanläggning där vi producerar elektricitet och värme till fjärrvärmenätet. I samband med förbränning av avfall uppstår det restprodukter som består av utsorterat slaggrus. Vi har sett att det finns möjlighet att använda dessa restprodukter som ingående material i förnyade produkter, bl.a. som ersättningsprodukt istället för natursten, natursand och bergkross i anläggningsprodukter till deponi eller till andra tillämpningar där erforderligt tillstånd finns. Renova producerar ca. 100.000 ton slaggrus per år. Slaggruset kan fraktioneras i olika storlekar från 0 till 80. För detta slaggrus söker vi lämpliga leverantörer/kunder som kan erbjuda bra lösningar för omhändertagande och användning av slaggrus som ingående konstruktionsmaterial i anläggningsprodukter bl.a. till deponier, även andra användningsområden för slaggruset kan vara tänkbart så länge som lagar och föreskrifter är uppfyllda exempelvis miljöbalken.

 

 

Ilmoitusnumero 288369-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset (14210000), Päällystysaineet (44113330), Betoni (44114000), Betonilaatat (44114250), Teräsbetonityöt (45262310), Betonirungon rakennustyöt (45262311), Raudoittamattomien betonirakenteiden rakennustyöt (45262350), Jätteisiin liittyvät palvelut (90500000), Vaarattomien jätteiden käsittely ja poiskuljetus (90513000), Jätteenkierrätyspalvelut (90514000)
EUVL S 126
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Renova AB
Göteborg
tommy.karlsson@renova.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288369-2018:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED