Graafiset suunnittelupalvelut

Helsinki, Suomi | Opetushallitus
Julkaistu 3 vuotta sitten | 26.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat oppimateriaalien graafinen suunnittelu ja taitto Opetushallitukselle (OPH). DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

 

 

Ilmoitusnumero 099176-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Graafiset suunnittelupalvelut (79822500)
EUVL S 40
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Opetushallitus
Helsinki
julkaisut@oph.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:099176-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED