Gezondheidsdiensten

's-Gravenhage, Alankomaat | Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Julkaistu 3 vuotta sitten | 15.2.2021 Määräaika: 4 vuotta kuluttua | 31.12.2027 23:59 Alkuperäinen ilmoitus

Let op: vanwege geen beschikbaarheid kopersprofiel formulier op tenderned is dit formulier gekozen voor een bestaande open house.|| Elektronische toegang tot de inkoopdocumenten zijn rechtstreeks en gratis beschikbaar op: https://sbjh.nl|| Verzoek tot deelneming aan deze open house, informatie over herzieningen: hetzelfde webadres als hierboven genoemd.|| Dit betreft een doorlopende procedure. Er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen in het kader van de nota van inlichtingen. Vragen bij onduidelijkheden kunt u stellen via contractbeheer@h10inkoop.nl onder vermelding van "Open House Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justieel kader"|| In tegenstelling tot de informatie op TenderNed betreft deze procedure geen Openbare aanbestedingsprocedure, maar een Open House model.|| In tegenstelling tot de informatie op TenderNed vind er geen ranking van de aanmeldingen plaats op basis van prijs e/o kwaliteitscriteria.

 

 

Ilmoitusnumero 077642-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut (85100000)
EUVL S 31
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
's-Gravenhage
contractbeheer@h10inkoop.nl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:077642-2021:TEXT:NL:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED