Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut

Espoo, Suomi | Geologian tutkimuskeskus
Julkaistu 4 vuotta sitten | 22.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille eri puolella Suomea hankittavaa maaperänäytteenottoa ja havaintoputkien asennuksia vuosina 2021—2025.|| Yksittäiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt palvelutarjoajat voivat osallistua järjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Sisäisiä kilpailutuksia voidaan järjestää koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan.|| Vuosittainen kairausmäärä on ollut yhteensä arviolta noin 2 000—3 000 metriä.

 

 

Ilmoitusnumero 620982-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut (71351000)
EUVL S 249
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Geologian tutkimuskeskus
Espoo
tauno.rautio@gtk.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:620982-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED