Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut

Espoo, Suomi | Geologian tutkimuskeskus
Julkaistu 3 vuotta sitten | 11.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille hankittavia geofysiikan mittauspalveluja vuosina 2021–2024.|| Yksittäiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt palvelutarjoajat voivat osallistua järjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Sisäisiä kilpailutuksia voidaan järjestää koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan.

 

 

Ilmoitusnumero 597823-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut (71351000)
EUVL S 242
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Geologian tutkimuskeskus
Espoo
tauno.rautio@gtk.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:597823-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED