Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut

Espoo, Suomi | Geologian tutkimuskeskus
Julkaistu 3 vuotta sitten | 1.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaaminen hankintajärjestelmä koskee GTK:n tutkimuskohteille hankittavia geofysiikan mittauspalveluja vuosina 2021–2024. Yksittäiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntarjoajat voivat osallistua järjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Sisäisiä kilpailutuksia voidaan järjestää koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan.

 

 

Ilmoitusnumero 577748-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Geologiset, geofysikaaliset ja muut tieteelliset luonnonvarojen etsintäpalvelut (71351000)
EUVL S 234
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Geologian tutkimuskeskus
Espoo
tauno.rautio@gtk.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:577748-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED