FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster

JÖNKÖPING, Ruotsi | Jönköping Energi Aktiebolag
Julkaistu 3 vuotta sitten | 22.1.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Denna upphandling avser inrättande av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande köp av konsulttjänster av innovationskonsulter med affärs- och verksamhetsarkitekturkompetens kopplat med specialistkompetens inom olika områden.

 

 

Ilmoitusnumero 034596-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Tietojärjestelmien tai tietotekniikan strategiset arviointi- ja suunnittelupalvelut (72222000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73220000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100), Liikennejärjestelmää koskevat konsulttipalvelut (71311200), Energia ja siihen liittyvät palvelut (71314000), Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut (71314300), Rakennusten perusasennuksia koskevat konsulttipalvelut (71315210), Tietoturvaohjelmistojen kehittämispalvelut (72212730)
EUVL S 15
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Jönköping Energi Aktiebolag
JÖNKÖPING
anna.david@jonkopingenergi.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:034596-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED