Förvaltning av viltbestånd

Stockholm, Ruotsi | Naturvårdsverket
Julkaistu 2 vuotta sitten | 31.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Det här dynamiska inköpssystemet omfattar konsulttjänster inom jakt, viltvård och viltförvaltning. Leverantörer inbjuds härmed i ett första steg att ansöka till inköpssystemet för att sedan delta vid framtida anbudsinbjudningar.

 

 

Ilmoitusnumero 159964-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Eläintieteelliset palvelut (77400000), Riistanhoitopalvelut (77510000), Metsästyspalvelut (77600000)
EUVL S 63
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Naturvårdsverket
Stockholm
susanne.nilsson@naturvardsverket.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159964-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED