Förlagsredaktörstjänster och bildredaktörstjänster för svenskspråkiga läromedel

Suomi | Utbildningsstyrelsen
Julkaistu 3 vuotta sitten | 5.3.2021 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 31.12.2026 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Se punkt II.1.4) ”Kort beskrivning”. Upphandlingsförfarandet för de tjänster som upphandlingen gäller är ett dynamiskt inköpssystem (nedan DIS). Läs mer om DIS under ”Annan information” i anbudsförfrågan. Alla intresserade leverantörer kan lämna in en anbudsansökan medan DIS-systemet är i kraft. DIS-systemet är i kraft fram till det datum som anges i upphandlingsannonsen, om det inte avbryts eller ändras medan DIS-systemet är i kraft. Utbildningsstyrelsen genomför upphandlingar bland de kandidater som godkänts för DIS-systemet genom interna konkurrensutsättningar inom DIS-systemet, som kan göras under hela upphandlingsskedet i DIS-systemet. Upphandlingsskedet inom DIS-systemet börjar efter grundandeskedet den 12 april 2021 och avslutas när DIS-systemets giltighetstid löper ut. Utbildningsstyrelsen förbehåller sig rätten att stänga DIS-systemet tillfälligt, exempelvis under semestertider, om lagstiftningen kring offentliga upphandlingar tillåter det.

Ilmoitusnumero 2021-066445
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Kustantamopalvelut (79970000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI
Osoitetiedot Utbildningsstyrelsen
Helsingfors FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma