Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

Luleå, Ruotsi | Investeringar i Norrbotten AB
Julkaistu 3 vuotta sitten | 16.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Denna upphandling avser affärsutvecklingskonsulter med start 2021-03-15. Upphandlingen sker genom upprättande av ett dynamiskt inköpssystem.

 

 

Ilmoitusnumero 607435-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yritysrahoitus- ja riskipääomapalvelut (66122000), Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut (72221000), Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000)
EUVL S 245
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Investeringar i Norrbotten AB
Luleå
malin@investinnorrbotten.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:607435-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED