Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

Karlstad, Ruotsi | IUC Stål & Verkstad
Julkaistu 2 vuotta sitten | 20.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

IUC Stål & Verkstad verkar för en hållbar och konkurrenskraftig industri i Värmland. För detta behöver vi hjälp av experter inom olika områden – vilka specificeras nedan. Genom att ansluta er till diset får leverantörer möjligheter att leverera tjänster till IUC Stål & Verkstad, värmländsk industri samt att medverka i uppfyllandet av visionen. IUC Stål & Verkstad lever efter värdegrunden Coacha, Respektera, Utveckla vilken vi även förutsätter att leverantörer i uppdrag efterlever.  || Behovet är indelat i sju (7) olika övergripande kompetensområden:|| 1.    Ny teknik|| 2.     Hållbarhet|| 3.     Effektivitet och produktion|| 4.     Kompetensutveckling|| 5.     Marknadsutveckling/försäljning|| 6.     Regional industriell utveckling|| 7.     Kommunikation || Mer parten av uppdrag ska utföras på plats i Värmland.

 

 

Ilmoitusnumero 473885-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut (79400000), Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut (79411100)
EUVL S 182
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot IUC Stål & Verkstad
Karlstad
mattias.safstrom@iucstalverkstad.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473885-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED