Fastighetsförvaltning på arvodes- eller kontraktsbasis

Nacka, Ruotsi | Nacka kommun
Julkaistu 4 vuotta sitten | 23.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Det dynamiska inköpssystemet avser administrativa tjänster inom sju olika anbudsområden, Fastighet, Marknadskommunikation, Ekonomi, Administration/support, HR, överförmyndarhandläggare samt upphandling.

 

 

Ilmoitusnumero 503953-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Yritystoiminnan organisointi (79996000), Talonmiespalvelut (98341130), Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut (70330000), Asuntoasiain hallintopalvelut (75123000), Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus (79000000), Oikeudelliset palvelut (79100000), Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut (79200000), Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut (79210000), Mainonta- ja markkinointipalvelut (79340000), Yritysten ja johdon konsulttipalvelut (79410000), Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000), Arkistointipalvelut (79560000), Muut henkilöstöpalvelut kuin työhönsijoitus- ja työvoiman vuokrauspalvelut (79630000)
EUVL S 207
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Nacka kommun
Nacka
henrik.kallstrom@nacka.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503953-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED